อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการพัฒนา 180 องศาตั้งแต่วันเกิดของ […]